काचे मणिः मणौ काचो मुद्रण ई-मेल
काचे मणिः मणौ काचो येषां बिध्दिः प्रवर्तते ।
न तेषां संनिधौ भृत्यो नाममात्रोडपि तिष्ठति ॥

काच को मणि और मणि को काच समजनेवाले राजा के पास नौकर कभी नहीं टिकते ।

Comments (0)
Only registered users can write comments!
 

[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 Type in